Samenwonen

Eigenaars die zelf in hun appartement wonen en eigenaars die verhuren, hebben vaak andere belangen. Hierdoor kunnen wel eens discussies en conflicten ontstaan. De verouderde appartementsgebouwen in ons land kunnen de problemen nog verzwaren. Om een antwoord te bieden op de problemen in de praktijk voert Minister Geens vanaf 1 januari een nieuwe wetgeving in. 
Vlaanderen telt meer dan 3 miljoen woongelegenheden, waarvan 820.000 appartementen. Meer dan 27% van alle gebouwen in Vlaanderen dateert van voor 1946.
Het verwondert dan ook niet dat de gebouwen inmiddels verouderde materialen en technieken hebben, en zeker op vlak van energiezuinige materialen achterlopen. Renovatie in mede-eigendom wordt dus steeds belangrijker.

In de huidige wetgeving moet er op de Algemene Vergadering van het appartementsgebouw een 3/4de meerderheid zijn om een knoop door te hakken bij belangrijke werken. De nieuwe wetgeving versoepelt die meerderheid naar 2/3de om de besluitvorming flexibeler te maken. Bovendien kan één eigenaar een beslissing van totale heropbouw niet meer tegenhouden wanneer dit voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners noodzakelijk is.
Samenwonen
Wanneer de eigenaars ondanks de versoepeling niet tot een consensus kunnen komen, kan er bij een geblokkeerde situatie een voorlopige bewindvoerder worden aangesteld om tot een oplossing te komen. Om ervoor te zorgen dat mede-eigenaars bij een grote investering niet plots het volledige bedrag op tafel moeten leggen, komt er een verplichte bijdrage in het reservefonds. Hierdoor kunnen de kosten worden opgesplitst tot een investering noodzakelijk is.

“Met de nieuwe wetgeving hoop ik samenwonen nog aangenamer te maken voor iedereen”, besluit Geens.