Geens beschermt spelers van kansspelen en weddenschappen

Tijdens het WK leven kansspelen en weddenschappen meer dan ooit. Maar wie beschermt ons wanneer reclame en onze nationale fierheid ons naar de portefeuille doen grijpen? Reclame voor kansspelen en weddenschappen zet spelers immers aan tot gokken en kan gokverslaving in de hand werken. Daarom leg ik gokreclame aan banden.
 
Reclame voor kansspelen en weddenschappen zet spelers aan tot gokken en kan gokverslaving in de hand werken. Ik wil gokreclame beperken en zorg ervoor dat gokreclame in een aantal gevallen niet mag worden uitgezonden.
Tijdens de liveverslaggeving van sportwedstrijden mag er geen gokreclame worden uitgezonden, ook niet bij een onderbreking van een wedstrijd. Een kwartier voor het begin van en een kwartier na het einde van programma’s die zich specifiek richten tot kinderen en minderjarigen kan gokreclame niet. Jonge spelers kunnen immers sneller worden verleid door de reclameboodschappen. Om dezelfde reden besliste ik om geen gokreclame meer toe te laten op sportuitrusting en materiaal van minderjarige sporters.

Het aantal reclamespots per reclameblok voor aanbieders van online sportwedstrijden wordt beperkt tot 1 spot. Verder zijn alleen reclamespots met boodschappen over verantwoord spelen toegelaten en moet zowel de minimumleeftijd als de vermelding ‘gok met mate’ vermeld worden.

 

Kansspelen
Spelers krijgen niet enkel impulsen via reclameboodschappen, ook in drankgelegenheden staan kansspelautomaten. Ik beperk nu het aantal toestellen per café tot maximum 4. De toestellen worden uitgerust met een eID-kaartlezer om de leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar te controleren. De speelautomaten van de Nationale Loterij zullen ook verplicht worden uitgerust met kaartlezers.
Gemeentebesturen krijgen meer inspraak over de toekenning van vergunningen voor de toestellen in drankgelegenheden in hun gemeente. Op basis van pv’s over verstoring van de openbare orde van een bepaald café op hun grondgebied kan het gemeentebestuur aan de kansspelcommissie het bindend advies uitspreken om een vergunning te weigeren. Bovendien kan de burgemeester, bij vaststelling van overtreding van de kansspelwet, de machines tijdelijk verzegelen. Dit in afwachting van de uitspraak van een sanctie door de Kansspelcommissie.

Ik wil op deze manier een betere controle en bescherming garanderen in de drankgelegenheden. Ook minderjarigen komen hier en zouden onder sociale druk van hun vrienden kunnen worden beïnvloed door de kansspelen.
Het gemeentebestuur zal bovendien meer inspraak krijgen in de vestiging en controle van wedkantoren op zijn grondgebied. Er wordt voortaan ook voor de wedkantoren, naar het voorbeeld van de speelhallen, een convenant met de gemeenten vereist waarin overeenstemming bereikt is over minstens de vestigingsplaats en de openings-en sluitingsuren. Wedkantoren mogen hierdoor niet meer gevestigd worden in de nabijheid van plaatsen waar minderjarigen komen, tenzij de gemeente hiervan wenst af te wijken.
Alle maatregelen werden genomen om huidige of toekomstige spelers te beschermen.
Alle maatregelen werden genomen om huidige of toekomstige spelers te beschermen. Er is ook aandacht geweest voor de spreiding van het aantal wedkantoren over het grondgebied. Zo zal het aantal wedkantoren geleidelijk aan verminderen van 684 wedkantoren tot 600.